Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

16:53
Tylko kobiety, które są kochane, uwielbiane i hołubione przez mężczyzn wyglądają tak zdrowo. (...) Och, i twoje dłonie. Podejdź i daj mi dotknąć swoich dłoni, pewnie są ciepłe. Kochani ludzie mają ciepłe dłonie.
— Tie Ning - "Kobiety w kąpieli"
Reposted fromescapism escapism viasmokeshe smokeshe
16:53
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viasmokeshe smokeshe
16:52
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasmokeshe smokeshe
16:52
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
16:50
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
16:50
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viasmokeshe smokeshe
16:49
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasmokeshe smokeshe
12:35
6023 c6e6 500
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
12:34
7790 2fb8 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaoll oll
12:33
0519 62bc 500
Reposted fromMiziou Miziou viaoll oll
12:30
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja vialottee lottee
12:27
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viasmokeshe smokeshe
12:27
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmokeshe smokeshe

April 12 2017

17:02
5334 98c1
Moses hat sich nicht getraut nach dem Weg zu fragen?
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viaoll oll
17:01
6795 63b5 500
Reposted fromYYY YYY viaoll oll
17:00
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viasmokeshe smokeshe
16:55
1619 fc9d 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viasmokeshe smokeshe
16:54
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viasmokeshe smokeshe
16:48
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
Reposted frommy-little-world my-little-world viasmokeshe smokeshe
16:47
0130 27bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasmokeshe smokeshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl