Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

18:09
8924 5dff 500
Reposted fromRaphayella Raphayella viamajkey majkey
18:08
0927 ce61
Reposted frommaking-love making-love viamajkey majkey

April 27 2017

16:06
1829 c72f
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaikari ikari
16:06
Reposted fromtwice twice viaoll oll
16:05
Reposted frombiru biru viaikari ikari
16:05
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
16:04
2001 d305
Reposted fromdefenestrationrights defenestrationrights viaoll oll
16:03

April 26 2017

20:08
20:03
20:03
Reposted frompseikow pseikow
20:01
4078 902a
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vianoisetales noisetales
19:59
6081 4f22 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath vianoisetales noisetales
19:57
ks. Jan Twardowski
Dziadek

O wielką miłość nie proszę Ciebie
ale o taką jak M-1
jak kawalerka czyli pokój z kuchnią
pomiędzy piekłem i niebem
o zwykłą
co ciągnie szczęście za nogę
o miłość co się miłości uczy
o taką z innego świata
z fotografii lewicującego dziadka
co wczoraj nos opuścił
wykurza kurze
Boże małych miłości co żyją najdłużej
Reposted fromcudoku cudoku viadelicja8 delicja8
19:53
Reposted fromcarfreitag carfreitag viakomplikacja komplikacja
19:50
5966 f133 500
19:50

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viailovegreen ilovegreen
19:45
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
17:06
5526 f2c6 500

herpyderpywolfcakez:

sixpenceee:

PSA: Please don’t park like an ass in the Handicap area. It has extra room for a reason. Via reddit user DeletedFor.

PLEASE STOP PARKING LIKE THIS. My mom is in a wheelchair, and nothing pisses me off more than when people park so the disabled person can’t get in, or out, of the vehicle. Quit being assholes.

Reposted fromgwendolynflight gwendolynflight viaikari ikari
17:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl