Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

19:54
19:54

June 04 2017

17:26

June 02 2017

16:06
3238 64ea 500

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

16:04
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
16:04
4458 402d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaBalladyna Balladyna
16:04
4032 6fee
Reposted fromnenya nenya viaBalladyna Balladyna
16:02
9879 9b24 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viairmelin irmelin
16:00
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viairmelin irmelin

May 31 2017

17:28
17:27
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viaoll oll
17:26
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
17:25
5861 1cd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
17:24
1383 2c51 500
Reposted fromtfu tfu viahalucynowa halucynowa
17:23
8188 f274 500
Reposted fromsweetheart sweetheart viaoll oll
17:22
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaoll oll
17:21
4712 044d 500
Reposted fromtichga tichga viaoll oll
17:08
5419 8170
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles

May 27 2017

19:54
2361 b8c7 500
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix
19:54
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl