Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

13:37
0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

July 21 2017

20:22
9987 83dc 500
Sponsored post
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
20:12
3164 5efa
Reposted fromgreens greens viaBalladyna Balladyna
20:12
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
20:10
20:10
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
20:09
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
20:06
5234 5fa2
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
20:03
2210 8f18
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin

July 14 2017

19:50
9585 bbfc 500

19:47
19:46
Reposted fromPoranny Poranny viascorpix scorpix
19:43
19:42
3779 8354 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej vianiemniej niemniej
19:39
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaBalladyna Balladyna
19:38
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaskman askman
19:34
4024 d5db 500
Reposted fromfungi fungi viakjuik kjuik
19:34
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tego, który zakocha się w twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
Reposted fromperseweracje perseweracje viaBalladyna Balladyna
19:33
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
19:26
8716 9101 500
Reposted fromtayfun tayfun viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...